अन्तिम अपडेट: Thu, 07/18/2019 - 17:09

कर्मचारी विवरण

मन्त्रालयको कर्मचारी विवरण डाउनलोड गर्नको यहाँ किल्क गर्नुहोला | 

Spokesperson

Information Officer

Contact

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००३०६

 फ्याक्स: (+९७७) - 

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९