भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रबर्द्धनमा स्थानीय तहहरुको भुमिका विषयक गोष्ठीको तस्विरहरु ।

Spokesperson

सह-सचिव
Spokesperson
फोन नंः
०१-४२००२८५

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००३०९

 फ्याक्स: (+९७७) -

 ईमेल: 

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९