अन्तिम अपडेट: Wed, 11/20/2019 - 15:34

मिति २०७५।११।२६ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय नेपाल वन सेवा-हात्तिसार समूहको विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ।

Spokesperson

Joint Secretary
Phone No: 01-4200302

Information Officer

Under Secretary
Phone No: 01-4200306

Contact

Ministry of Federal Affairs and General Administration

 Singhadurbar, Kathmandu

 Phone:(+977) - 01-4200306

 Email: info@mofaga.gov.np

 Audio Notice Board: 1618014200309