अन्तिम अपडेट: Sun, 01/26/2020 - 15:23

मिति २०७५।११।२७ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल विविध सेवा / रा.प तृतीय श्रेणी, कम्प्यूटर इन्जिनियरहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ।

Spokesperson

Joint Secretary
Phone No: 01-4200302

Information Officer

Under Secretary
Phone No: 01-4200298

Contact

Ministry of Federal Affairs and General Administration

 Singhadurbar, Kathmandu

 Phone:(+977) - 01-4200298

 Email: info@mofaga.gov.np

 Audio Notice Board: 1618014200309