अन्तिम अपडेट: Mon, 01/20/2020 - 16:19

मिति २०७५।११।२७ काे निर्णयानुसार समायोजन भएका नेपाल वन सेवा/ हात्तिसार समूह रा.प. अनं. प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा ।

Spokesperson

Joint Secretary
Phone No: 01-4200302

Information Officer

Under Secretary
Phone No: 01-4200298

Contact

Ministry of Federal Affairs and General Administration

 Singhadurbar, Kathmandu

 Phone:(+977) - 01-4200298

 Email: info@mofaga.gov.np

 Audio Notice Board: 1618014200309