अन्तिम अपडेट: मंगलबार, 01/28/2020 - 16:22

स्थानीय तहकाे प्रशासनिक वर्गिकरणमा सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा - श्री जि.स.स.सबै/ महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका सबै ।

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
फोन नंः ०१-४२००२९८

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००२९८

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९