अन्तिम अपडेट: आईतबार, 01/26/2020 - 15:23

जनशक्ति तथा रणनीतिक विकास योजना अन्तर्गत जनशक्ति प्रक्षेपणका लागि तयार गरिएको अनलाइन प्रश्नावलीको लिंक स्थापित गतिएको सम्बन्धमा (प्रदेश, स्थानीय तहहरु सबै) |

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
फोन नंः ०१-४२००२९८

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००२९८

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९