अन्तिम अपडेट: आईतबार, 01/19/2020 - 15:15

जि.स.स.को सम्पुर्ण बेरुजु शुन्य गर्ने सम्बन्धमा - (श्री जिल्ला समन्वय समितिकाे कार्यालयहरु सबै)

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
फोन नंः ०१-४२००२९८

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००२९८

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९