अन्तिम अपडेट: विहीबार, 01/23/2020 - 12:58

साना विकास परियोजना कार्यन्वयन गर्ने निकाय र कार्यन्वयन प्रक्रियाका सम्बन्धमा भएको परिमार्जन समबन्धमा (उल्लेखित सबै ) |

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
फोन नंः ०१-४२००२९८

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००२९८

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९