अन्तिम अपडेट: मंगलबार, 11/12/2019 - 13:53

२०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प तृतीय - इन्जि - सिभिल - इरिगेशनको विवरण |

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०६

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००३०६

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९