मन्त्रालयवाट संचालनम ल्याइएको मोबाईल एपहरु

  • स्थानीय तह सम्बन्धी मोबाईल एप

Local Governance Mobile Application

 

  • व्यक्तिगत विवरण (Personnel Information System - PIS) सम्बन्धी मोबाईल एप

Department of Civil Personnel Records

प्रवक्ता

सह-सचिव
प्रवक्ता
फोन नंः
०१-४२००२८५

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
सूचना अधिकारी
सोधपुछ कक्षः

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००३०९

 फ्याक्स: (+९७७) -

 ईमेल: 

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९