अन्तिम अपडेट: सुक्रवार, 01/24/2020 - 14:50

मन्त्रालयवाट संचालनम ल्याइएको मोबाईल एपहरु

  • स्थानीय तहहरुको मोबाईल एप

local government mobile apps (playstore link)

 

  • स्थानीय तह सम्बन्धी मोबाईल एप

Local Governance Mobile Application

 

  • व्यक्तिगत विवरण (Personnel Information System - PIS) सम्बन्धी मोबाईल एप

Department of Civil Personnel Records

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
फोन नंः ०१-४२००२९८

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००२९८

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९