अन्तिम अपडेट: मंगलबार, 01/28/2020 - 16:22

समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य रुपमा हाजिर गराउने समबन्धमा (उल्लेखित सबै) |

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
फोन नंः ०१-४२००२९८

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००२९८

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९