अन्तिम अपडेट: आईतबार, 01/26/2020 - 15:23

समायोजन संशोधन, सरुवा, पदस्थापना तथा काज सम्बन्धी सूचना

     यस मन्त्रालयमा कर्मचारीहरुको विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्य भै रहेको हुँदा मिति २०७६/०८/०८ देखि अर्को व्यवस्था नभए सम्म समायोजन संशोधन, सरुवा, पदस्थापना तथा काज सम्बन्धि काम स्थगित गरिएकोले सो सम्बन्धि विषयमा निवेदन दिन आवश्यक भए निवेदन दर्ता गरी/गराई सम्बन्धित कार्यालय मै सेवारत रहनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
फोन नंः ०१-४२००२९८

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००२९८

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९