अन्तिम अपडेट: सोमबार, 01/27/2020 - 12:58

रमाना दिने सम्बन्धमा । (मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (७) सबै), स्थानीय तह (७५३) सबै

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
फोन नंः ०१-४२००२९८

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००२९८

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९