अन्तिम अपडेट: सुक्रवार, 01/24/2020 - 14:50

नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० को प्रवर्द्धनका लागि सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायले गर्नुपर्ने कार्यजिम्मेवारी सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तह सबै, ७५३))

नेपाल भ्रमण वर्ष, २०२० को प्रवर्द्धनका लागि सरकारी एवम् सार्वजनिक निकायले गर्नुपर्ने कार्यजिम्मेवारी सम्बन्धमा ।

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
फोन नंः ०१-४२००२९८

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००२९८

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९