जन्म प्रतिवेदन प्रणाली (Birth Reporting System) सम्बन्धमा- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय\बोधार्थ: केन्द्रीय पंजीकरण विभाग/सदरमुकाम रहेका गाउँपालिका/नगरपालिका।

प्रवक्ता

सह-सचिव
प्रवक्ता
फोन नंः
०१-४२००२८५

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
सूचना अधिकारी
सोधपुछ कक्षः

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००३०९

 फ्याक्स: (+९७७) -

 ईमेल: 

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९