आ.व. २०७५/७६ को प्रथम चौमासिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराइदिने - मन्त्रालयका शाखाहरू सबै, स्थानीय पूर्वाधार विभाग, निजामती किताबखाना ।

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः
०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उपसचिव
फोन नंः
०१-४२००३०६

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००३०६

 फ्याक्स: (+९७७) - 

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९