राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा । (श्री जि.स.स. (उल्लेखित), महा/उप-महा/नगरपालिका (उल्लेखित))

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः
०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उपसचिव
फोन नंः
०१-४२००३०६

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००३०६

 फ्याक्स: (+९७७) - 

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९