नमुना दिग्दर्शन सम्बन्धमा - स्थानीय तह सबै ।

स्थानीय तहको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन,२०७५ (नमुना) डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला ।

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी

उपसचिव
फोन नंः
०१-४२००३०६

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००३०६

 फ्याक्स: (+९७७) - 

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९