अन्तिम अपडेट: बुधबार, 08/21/2019 - 15:31

साना विकास परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय र कार्यान्वयन प्रकृयाका सम्बन्धमा भएको परिमार्जन सम्बन्धमा - (श्री जि.स.स सबै/ श्री महा/उपमहा/नगरपालिका/गाउँपालिका सबै)

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०६

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००३०६

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९