कर्मचारी समायोजन एवं मन्त्रालयको प्रगति सम्बन्धमा मा. मन्त्रीज्यूबाट पत्रकार भेटघाट २०७५ चैत्र १४ को तस्विरहरु ।

प्रवक्ता

सूचना अधिकारी

उपसचिव
फोन नंः
०१-४२००३०६

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००३०६

 फ्याक्स: (+९७७) - 

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९