अन्तिम अपडेट: बुधबार, 09/18/2019 - 13:15

कर्मचारी समायोजन एवं मन्त्रालयको प्रगति सम्बन्धमा मा. मन्त्रीज्यूबाट पत्रकार भेटघाट २०७५ चैत्र १४ को तस्विरहरु ।

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०६

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००३०६

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९