अन्तिम अपडेट: मंगलबार, 10/22/2019 - 16:32

२०७५।११।२७ को निर्णयानुसार समायोजन भएका रा प अनं प्रथम ईन्जि सेवा सिभिल समूह हाईवे उपसमूहको विवरण |

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०६

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००३०६

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९