अन्तिम अपडेट: सोमबार, 01/20/2020 - 16:19

बढुवा सूचना

मिति पद सेवा समूह बढुवा सूचना नं. बढुवा समितिको बैठक संख्या आर्थिक वर्ष डाउनलोड
२०७६/१०/०५ राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/हाइड्रोलोजी उपसमुह ८७ - २०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/१०/०५ राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/हाइड्रोपावर उपसमुह ८६ - २०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/१०/०५ राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/इरिगेशन उपसमुह ८५ - २०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/१०/०५ राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/स्यानिटरी उपसमुह ८४ - २०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/१०/०५ राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/हाइवे ८३ - २०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/१०/०५ राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल लेखापरिक्षण सेवा - ८२-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/१०/०२ राजपत्रांकित द्धितीय नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूह ८१ - २०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/१०/०१ उपसचिव(लेखा), राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल प्रशासन सेवा लेखा समूह ८० - २०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/१०/०१ उपसचिव, राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह ७९ - २०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/१०/०१ राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह/ ४४ - २०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/१०/०१ राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल वन सेवा नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह ४२ - २०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/१०/०१ राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल वन सेवा फरेष्ट रिसर्च समूह/ ४१ - २०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/१०/०१ राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूह/ ४० - २०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/२९ राजपत्रांकित द्धितीय नेपाल कृषि सेवा भेटेनरी समूह/ ३९ - २०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/२९ राजपत्रांकित द्धितीय नेपाल कृषि सेवा लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेण्ट समूह/ ३८ - २०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/२९ रा प द्धितीय नेपाल कृषि सेवा मत्स्य (फिसरिज) समूह/ ३७ - २०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०९ राजपत्रांकित द्धितीय नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा केमेष्ट्री समूह/ ३६ - २०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/२९ राजपत्रांकित द्धितीय नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे समूह/ ३५ - २०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/२९ सि.डि.इ., राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा मेकानिकल इन्जिनियरिङ्ग समूह/जनरल मेकानिकल उपसमुह ३३-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/२८ सि.डि.इ., राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/हाइड्रोलोजी उपसमुह ३२-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/२८ सि.डि.इ., राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/हाइड्रोपावर उपसमुह ३१-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/२८ सि.डि.इ., राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/इरिगेशन उपसमुह ३०-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/२८ सि.डि.इ., राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/स्यानिटरी २९-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/२८ सि.डि.इ., राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/हाइवे २८-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/२८ निर्देशक, राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल लेखापरिक्षण सेवा - २६-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/२७ उपसचिव, राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल प्रशासन सेवा राजश्व समूह २५-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/२७ उपसचिव, राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल प्रशासन सेवा लेखा समूह २४ - २०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/२७ उपसचिव, राजपत्रांकित द्वितीय नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह २३-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०९ राजपत्रांकित प्रथम नेपाल शिक्षा सेवा पुरातत्व समूह २२-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०९ राजपत्रांकित प्रथम नेपाल शिक्षा सेवा शिक्षा प्रशासन समूह २१-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०९ राजपत्रांकित प्रथम नेपाल विविध सेवा - २०-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०९ राजपत्रांकित प्रथम नेपाल विविध सेवा - ६२-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०९ सहसचिव, राजपत्रांकित प्रथम नेपाल प्रशासन सेवा - ४५-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०८ राजपत्रांकित प्रथम नेपाल वन सेवा स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह ६१-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०८ राजपत्रांकित प्रथम नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूह ६०-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०८ राजपत्रांकित प्रथम नेपाल कृषि सेवा भेटेनरी समूह ५९-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०८ राजपत्रांकित प्रथम नेपाल कृषि सेवा माटो विज्ञान समूह ५८-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०८ राजपत्रांकित प्रथम नेपाल कृषि सेवा बागवानी (हर्टिकल्चर) समूह ५७ - २०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०८ राजपत्रांकित प्रथम नेपाल कृषि सेवा कृषि प्रसार (एगृ एक्सटेन्सन) समूह ५६-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०६ राजपत्रांकित प्रथम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा केमिकल इन्जिनियरिङ्ग समूह ५४-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०३ रा.प.प्रथम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे समूह ५५-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०३ रा.प.प्रथम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा मे. इन्जिनियरिङ्ग समूह / निर्माण उपकरण सम्भार ५३-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०३ रा.प.प्रथम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा मे. इन्जिनियरिङ्ग समूह/जनरल मेकानिकल इन्जिनियरिङ्ग उपसमूह ५२-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०३ रा.प.प्रथम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा इ. इन्जिनियरिङ्ग / जनरल इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ्ग ५१-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०३ रा.प.प्रथम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा केमेष्ट्री समूह ११-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०३ रा.प.प्रथम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे समूह १०-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०४ रा.प.प्रथम नेपाल वन सेवा नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ १९-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०४ रा.प.प्रथम नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूह १८-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०४ रा.प.प्रथम नेपाल कृषि सेवा एगृ इन्जिनियरिङ्ग समूह १७-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०४ रा.प.प्रथम नेपाल कृषि सेवा एगृ इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स १६-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०४ रा.प.प्रथम नेपाल कृषि सेवा बाली संरक्षण समूह १५ -२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०४ रा.प.प्रथम नेपाल कृषि सेवा मत्स्य (फिसरिज) समूह १३-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०४ रा.प.प्रथम नेपाल कृषि सेवा बागवानी (हर्टिकल्चर) समूह १२-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०२ रा.प.प्रथम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा इलेक्ट्रोनिक एण्ड टेलिकम्यूनिकेशन इन्जिनियरिङ्ग ९-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०२ रा.प.प्रथम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/हाइड्रोलोजी उपसमुह ८-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०२ रा.प.प्रथम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/हाइड्रोपावर उपसमुह ७-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०१ रा.प.प्रथम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/इरिगेशन उपसमुह ५० - २०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०१ रा.प.प्रथम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट ४९ - २०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०१ रा.प.प्रथम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/स्यानिटरी उपसमुह ४८ - २०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०१ रा.प.प्रथम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/हाइवे ४७ - २०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०१ रा.प.प्रथम नेपाल लेखापरिक्षण सेवा - ४६ - २०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०१ रा.प.प्रथम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/इरिगेशन उपसमुह ६-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०१ रा प प्रथम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमुह ५-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०१ रा प प्रथम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/स्यानिटरी उपसमुह ४-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०१ रा प प्रथम नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा सिभिल इन्जिनियरिङ समूह/हाइवे ३-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०९/०१ रा प प्रथम नेपाल लेखापरिक्षण सेवा - २-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्
२०७६/०८/३० सहसचिव, रा.प.प्रथम नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन १-२०७६/७७ ०७६/७७ डाउनलोड गर्नुहोस्

प्रवक्ता

सह-सचिव
फोन नंः ०१-४२००३०२

सूचना अधिकारी

उप-सचिव
फोन नंः ०१-४२००२९८

सम्पर्क

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

 सिंहदरबार, काठमाडौं

 फोन:(+९७७) - ०१-४२००२९८

 ईमेल: info@mofaga.gov.np

 सन्देश सूचना बोर्ड: १६१८०१४२००३०९