साईट म्याप FAQ टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००२९८
हाईलाईट:
/ News Archive
Clear
क्रस सुचनाको शिर्षक सुचना प्रकार महाशाखा/शाखा अपलोड मिति एक्सन
१६. नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । (श्री स्थानीय तहहरु सबै) Covid-19 सुचना स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-१८
 
१७. कोरोना भाईरस (COVID-19) सम्बन्धी क्वारेन्टाईन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड २०७६ । (स्थानीय तहहरु सबै) Covid-19 सुचना स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-१३
 
१८. COVID-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा उच्च सतर्कता अपनाई आवश्यक तयारी गर्ने । (गााउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु सबै) Covid-19 सुचना संघीय मामिला महाशाखा २०७६-१२-१२
 
१९. COVID-19 सम्बन्धी कार्ययोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा । (प्रमुख प्रशाकिय अधिकृत, स्थानीय तहहरु सबै) Covid-19 सुचना वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा २०७६-१२-९
 
२०. कोरोनाभाईरस (COVID-19) सम्बन्धी पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा । (स्थानीय तहहरु सबै) Covid-19 सुचना स्थानीय तह समन्वय शाखा २०७६-१२-९
 
Showing 16 to 20 of 20 records