छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
/ नवनियुक्त संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री ज्यूलाई मन्त्रालयमा स्वागत गरिदै ।