साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:
/ बिश्व बैङ्कका नेपाल प्रतिनिधी Faris H. Hadad-Zervos माननीय मन्त्री ज्यू सँग भेटवार्ता गर्नु हुदै ।