साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १५   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. १ झापा अर्जुनधारा नगरपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२. प्रदेश नं. १ झापा कन्काई नगरपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३०
३. प्रदेश नं. १ झापा गौरादह नगरपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४. प्रदेश नं. १ झापा दमक नगरपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१९
५. प्रदेश नं. १ झापा विर्तामोड नगरपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२०
६. प्रदेश नं. १ झापा भद्रपुर नगरपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१६
७. प्रदेश नं. १ झापा मेचीनगर नगरपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
८. प्रदेश नं. १ झापा शिवसताक्षी नगरपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१७
९. प्रदेश नं. १ झापा कचनकवल गाउँपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२७
१०. प्रदेश नं. १ झापा कमल गाउँपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
११. प्रदेश नं. १ झापा गौरिगंज गाउँपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२१
१२. प्रदेश नं. १ झापा झापा गाउँपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१३. प्रदेश नं. १ झापा बाह्रदशी गाउँपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३१
१४. प्रदेश नं. १ झापा बुद्धशान्ति गाउँपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२६
१५. प्रदेश नं. १ झापा हल्दिबारी गाउँपालिका, झापा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 1 to 15 of 15 entries | Takes 0.22 seconds to render