छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका: १३

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. १ झापा अर्जुनधारा नगरपालिका, झापा २०७९/०८० नभएको
२. प्रदेश नं. १ झापा कन्काई नगरपालिका, झापा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३२
३. प्रदेश नं. १ झापा गौरादह नगरपालिका, झापा २०७९/०८० नभएको
४. प्रदेश नं. १ झापा दमक नगरपालिका, झापा २०७९/०८० नभएको
५. प्रदेश नं. १ झापा विर्तामोड नगरपालिका, झापा २०७९/०८० नभएको
६. प्रदेश नं. १ झापा भद्रपुर नगरपालिका, झापा २०७९/०८० नभएको
७. प्रदेश नं. १ झापा मेचीनगर नगरपालिका, झापा २०७९/०८० नभएको
८. प्रदेश नं. १ झापा शिवसताक्षी नगरपालिका, झापा २०७९/०८० नभएको
९. प्रदेश नं. १ झापा कचनकवल गाउँपालिका, झापा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-३०
१०. प्रदेश नं. १ झापा कमल गाउँपालिका, झापा २०७९/०८० नभएको
११. प्रदेश नं. १ झापा गौरिगंज गाउँपालिका, झापा २०७९/०८० नभएको
१२. प्रदेश नं. १ झापा झापा गाउँपालिका, झापा २०७९/०८० नभएको
१३. प्रदेश नं. १ झापा बाह्रदशी गाउँपालिका, झापा २०७९/०८० नभएको
१४. प्रदेश नं. १ झापा बुद्धशान्ति गाउँपालिका, झापा २०७९/०८० नभएको
१५. प्रदेश नं. १ झापा हल्दिबारी गाउँपालिका, झापा २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 15 of 15 entries | Takes 0.23 seconds to render