छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. १ भोजपुर भोजपुर नगरपालिका, भोजपुर २०७९/०८० नभएको
२. प्रदेश नं. १ भोजपुर षडानन्द नगरपालिका, भोजपुर २०७९/०८० नभएको
३. प्रदेश नं. १ भोजपुर अरुण गाउँपालिका, भोजपुर २०७९/०८० नभएको
४. प्रदेश नं. १ भोजपुर आमचोक गाउँपालिका, भोजपुर २०७९/०८० नभएको
५. प्रदेश नं. १ भोजपुर टेम्केमैयुङ गाउँपालिका, भोजपुर २०७९/०८० नभएको
६. प्रदेश नं. १ भोजपुर पौवादुङ्मा गाउँपालिका, भोजपुर २०७९/०८० नभएको
७. प्रदेश नं. १ भोजपुर रामप्रसाद राई गाउँपालिका, भोजपुर २०७९/०८० नभएको
८. प्रदेश नं. १ भोजपुर साल्पासिलिछो गाउँपालिका, भोजपुर २०७९/०८० नभएको
९. प्रदेश नं. १ भोजपुर हतुवागढी गाउँपालिका, भोजपुर २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 9 of 9 entries | Takes 0.23 seconds to render