छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. १ धनकुटा धनकुटा नगरपालिका, धनकुटा २०७९/०८० नभएको
२. प्रदेश नं. १ धनकुटा पाख्रिवास नगरपालिका, धनकुटा २०७९/०८० नभएको
३. प्रदेश नं. १ धनकुटा महालक्ष्मी नगरपालिका, धनकुटा २०७९/०८० नभएको
४. प्रदेश नं. १ धनकुटा सहिदभुमि गाउँपालिका, धनकुटा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
५. प्रदेश नं. १ धनकुटा चौबिसे गाउँपालिका, धनकुटा २०७९/०८० नभएको
६. प्रदेश नं. १ धनकुटा छथर जोरपाटी गाउँपालिका, धनकुटा २०७९/०८० नभएको
७. प्रदेश नं. १ धनकुटा साँगुरीगढी गाउँपालिका, धनकुटा २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 7 of 7 entries | Takes 0.23 seconds to render