छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका: १२

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. १ मोरङ विराटनगर महानगरपालिका, मोरङ २०७९/०८० नभएको
२. प्रदेश नं. १ मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका, मोरङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३. प्रदेश नं. १ मोरङ पथरी शनिश्चरे नगरपालिका, मोरङ २०७९/०८० नभएको
४. प्रदेश नं. १ मोरङ बेलवारी नगरपालिका, मोरङ २०७९/०८० नभएको
५. प्रदेश नं. १ मोरङ रंगेली नगरपालिका, मोरङ २०७९/०८० नभएको
६. प्रदेश नं. १ मोरङ रतुवामाई नगरपालिका, मोरङ २०७९/०८० नभएको
७. प्रदेश नं. १ मोरङ लेटाङ नगरपालिका, मोरङ २०७९/०८० नभएको
८. प्रदेश नं. १ मोरङ सुनवर्षी नगरपालिका, मोरङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
९. प्रदेश नं. १ मोरङ सुन्दर हरैचा नगरपालिका, मोरङ २०७९/०८० नभएको
१०. प्रदेश नं. १ मोरङ कटहरी गाउँपालिका, मोरङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
११. प्रदेश नं. १ मोरङ कानेपोखरी गाउँपालिका, मोरङ २०७९/०८० नभएको
१२. प्रदेश नं. १ मोरङ केराबारी गाउँपालिका, मोरङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१३. प्रदेश नं. १ मोरङ ग्रामथान गाउँपालिका, मोरङ २०७९/०८० नभएको
१४. प्रदेश नं. १ मोरङ जहदा गाउँपालिका, मोरङ २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१५. प्रदेश नं. १ मोरङ धनपालथान गाउँपालिका, मोरङ २०७९/०८० नभएको
१६. प्रदेश नं. १ मोरङ बुढीगंगा गाउँपालिका, मोरङ २०७९/०८० नभएको
१७. प्रदेश नं. १ मोरङ मिक्लाजुङ गाउँपालिका, मोरङ २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 17 of 17 entries | Takes 0.25 seconds to render