साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १७   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. १ मोरङ विराटनगर महानगरपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
२. प्रदेश नं. १ मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३१
३. प्रदेश नं. १ मोरङ पथरी शनिश्चरे नगरपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४. प्रदेश नं. १ मोरङ बेलवारी नगरपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२४
५. प्रदेश नं. १ मोरङ रंगेली नगरपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६. प्रदेश नं. १ मोरङ रतुवामाई नगरपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७. प्रदेश नं. १ मोरङ लेटाङ नगरपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
८. प्रदेश नं. १ मोरङ सुनवर्षी नगरपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९. प्रदेश नं. १ मोरङ सुन्दर हरैचा नगरपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
१०. प्रदेश नं. १ मोरङ कटहरी गाउँपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१३
११. प्रदेश नं. १ मोरङ कानेपोखरी गाउँपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१३
१२. प्रदेश नं. १ मोरङ केराबारी गाउँपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
१३. प्रदेश नं. १ मोरङ ग्रामथान गाउँपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१४. प्रदेश नं. १ मोरङ जहदा गाउँपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
१५. प्रदेश नं. १ मोरङ धनपालथान गाउँपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१६. प्रदेश नं. १ मोरङ बुढीगंगा गाउँपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३१
१७. प्रदेश नं. १ मोरङ मिक्लाजुङ गाउँपालिका, मोरङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 1 to 17 of 17 entries | Takes 0.2 seconds to render