साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १७   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. २ सप्तरी कञ्चनरुप नगरपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२. प्रदेश नं. २ सप्तरी खडक नगरपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१२
३. प्रदेश नं. २ सप्तरी डाक्नेश्वरी नगरपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३१
४. प्रदेश नं. २ सप्तरी राजविराज नगरपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५. प्रदेश नं. २ सप्तरी बोदेबरसाईन नगरपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १६ गते बुधबार २०७८-३-१६
६. प्रदेश नं. २ सप्तरी शम्भुनाथ नगरपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७. प्रदेश नं. २ सप्तरी सुरुगां नगरपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
८. प्रदेश नं. २ सप्तरी हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ८ गते मंगलबार २०७८-३-३१
९. प्रदेश नं. २ सप्तरी अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ४ गते शुक्रबार २०७८-३-१०
१०. प्रदेश नं. २ सप्तरी छिन्नमस्ता गाउँपालिका, सप्तरी २०७८/७९ नभएको
११. प्रदेश नं. २ सप्तरी तिरहुत गाउँपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ आश्विन १५ गते शुक्रबार २०७८-६-१५
१२. प्रदेश नं. २ सप्तरी तिलाठीकोईलाडी गाउँपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१३. प्रदेश नं. २ सप्तरी बिष्णुपुर गाउँपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१०
१४. प्रदेश नं. २ सप्तरी राजगढ गाउँपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-७
१५. प्रदेश नं. २ सप्तरी महादेवा गाउँपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१६. प्रदेश नं. २ सप्तरी रुपनी गाउँपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१७. प्रदेश नं. २ सप्तरी सप्तकोशी नगरपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१८. प्रदेश नं. २ सप्तरी बलान-विहुल गाउँपालिका, सप्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ श्रावण ५ गते मंगलबार २०७८-५-२५
Showing 1 to 18 of 18 entries | Takes 0.2 seconds to render