छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका: १७

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. मधेश प्रदेश सप्तरी कञ्चनरुप नगरपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको
२. मधेश प्रदेश सप्तरी खडक नगरपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको
३. मधेश प्रदेश सप्तरी डाक्नेश्वरी नगरपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको
४. मधेश प्रदेश सप्तरी राजविराज नगरपालिका, सप्तरी २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
५. मधेश प्रदेश सप्तरी बोदेबरसाईन नगरपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको
६. मधेश प्रदेश सप्तरी शम्भुनाथ नगरपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको
७. मधेश प्रदेश सप्तरी सुरुगां नगरपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको
८. मधेश प्रदेश सप्तरी हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको
९. मधेश प्रदेश सप्तरी अग्नीसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको
१०. मधेश प्रदेश सप्तरी छिन्नमस्ता गाउँपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको
११. मधेश प्रदेश सप्तरी तिरहुत गाउँपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको
१२. मधेश प्रदेश सप्तरी तिलाठीकोईलाडी गाउँपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको
१३. मधेश प्रदेश सप्तरी बिष्णुपुर गाउँपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको
१४. मधेश प्रदेश सप्तरी राजगढ गाउँपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको
१५. मधेश प्रदेश सप्तरी महादेवा गाउँपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको
१६. मधेश प्रदेश सप्तरी रुपनी गाउँपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको
१७. मधेश प्रदेश सप्तरी सप्तकोशी नगरपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको
१८. मधेश प्रदेश सप्तरी बलान-विहुल गाउँपालिका, सप्तरी २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 18 of 18 entries | Takes 0.23 seconds to render