साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १४   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. २ सिराहा कल्याणपुर नगरपालिका, सिराहा २०७८/७९ नभएको
२. प्रदेश नं. २ सिराहा गोलबजार नगरपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३. प्रदेश नं. २ सिराहा धनगढीमाई नगरपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४. प्रदेश नं. २ सिराहा मिर्चैया नगरपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५. प्रदेश नं. २ सिराहा लहान नगरपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६. प्रदेश नं. २ सिराहा सिरहा नगरपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७. प्रदेश नं. २ सिराहा सुखीपुर नगरपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-२३
८. प्रदेश नं. २ सिराहा अर्नमा गाउँपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९. प्रदेश नं. २ सिराहा औरही गाउँपालिका, सिराहा २०७८/७९ नभएको
१०. प्रदेश नं. २ सिराहा कर्जन्हा नगरपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
११. प्रदेश नं. २ सिराहा नरहा गाउँपालिका, सिराहा २०७८/७९ नभएको
१२. प्रदेश नं. २ सिराहा नवराजपुर गाउँपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१३. प्रदेश नं. २ सिराहा बरियारपट्टी गाउँपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३०
१४. प्रदेश नं. २ सिराहा भगवानपुर गाउँपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१५. प्रदेश नं. २ सिराहा लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १३ गते आइतबार २०७८-३-१३
१६. प्रदेश नं. २ सिराहा विष्णुपुर गाउँपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १६ गते बुधबार २०७८-३-२४
१७. प्रदेश नं. २ सिराहा सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिका, सिराहा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 1 to 17 of 17 entries | Takes 0.21 seconds to render