छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका: १६

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. मधेश प्रदेश सिराहा कल्याणपुर नगरपालिका, सिराहा २०७९/०८० नभएको
२. मधेश प्रदेश सिराहा गोलबजार नगरपालिका, सिराहा २०७९/०८० नभएको
३. मधेश प्रदेश सिराहा धनगढीमाई नगरपालिका, सिराहा २०७९/०८० नभएको
४. मधेश प्रदेश सिराहा मिर्चैया नगरपालिका, सिराहा २०७९/०८० नभएको
५. मधेश प्रदेश सिराहा लहान नगरपालिका, सिराहा २०७९/०८० नभएको
६. मधेश प्रदेश सिराहा सिरहा नगरपालिका, सिराहा २०७९/०८० नभएको
७. मधेश प्रदेश सिराहा सुखीपुर नगरपालिका, सिराहा २०७९/०८० नभएको
८. मधेश प्रदेश सिराहा अर्नमा गाउँपालिका, सिराहा २०७९/०८० नभएको
९. मधेश प्रदेश सिराहा औरही गाउँपालिका, सिराहा २०७९/०८० नभएको
१०. मधेश प्रदेश सिराहा कर्जन्हा नगरपालिका, सिराहा २०७९/०८० नभएको
११. मधेश प्रदेश सिराहा नरहा गाउँपालिका, सिराहा २०७९/०८० नभएको
१२. मधेश प्रदेश सिराहा नवराजपुर गाउँपालिका, सिराहा २०७९/०८० नभएको
१३. मधेश प्रदेश सिराहा बरियारपट्टी गाउँपालिका, सिराहा २०७९/०८० नभएको
१४. मधेश प्रदेश सिराहा भगवानपुर गाउँपालिका, सिराहा २०७९/०८० नभएको
१५. मधेश प्रदेश सिराहा लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका, सिराहा २०७९/०८० नभएको
१६. मधेश प्रदेश सिराहा विष्णुपुर गाउँपालिका, सिराहा २०७९/०८० नभएको
१७. मधेश प्रदेश सिराहा सखुवानान्कारकट्टी गाउँपालिका, सिराहा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
Showing 1 to 17 of 17 entries | Takes 0.24 seconds to render