छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका: १७

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. मधेश प्रदेश धनुषा जनकपुर उप-महानगरपालिका, धनुषा २०७९/०८० नभएको
२. मधेश प्रदेश धनुषा क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषा २०७९/०८० नभएको
३. मधेश प्रदेश धनुषा गणेशमान–चारनाथ नगरपालिका, धनुषा २०७९/०८० नभएको
४. मधेश प्रदेश धनुषा धनुषाधाम नगरपालिका, धनुषा २०७९/०८० नभएको
५. मधेश प्रदेश धनुषा नगराइन नगरपालिका, धनुषा २०७९/०८० नभएको
६. मधेश प्रदेश धनुषा मिथिला नगरपालिका, धनुषा २०७९/०८० नभएको
७. मधेश प्रदेश धनुषा विदेह नगरपालिका, धनुषा २०७९/०८० नभएको
८. मधेश प्रदेश धनुषा सबैला नगरपालिका, धनुषा २०७९/०८० नभएको
९. मधेश प्रदेश धनुषा शहिदनगर नगरपालिका, धनुषा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
१०. मधेश प्रदेश धनुषा औरही गाउँपालिका, धनुषा २०७९/०८० नभएको
११. मधेश प्रदेश धनुषा कमला नगरपालिका, धनुषा २०७९/०८० नभएको
१२. मधेश प्रदेश धनुषा जनकनन्दिनी गाउँपालिका, धनुषा २०७९/०८० नभएको
१३. मधेश प्रदेश धनुषा बटेश्वर गाउँपालिका, धनुषा २०७९/०८० नभएको
१४. मधेश प्रदेश धनुषा मिथिला विहारी नगरपालिका, धनुषा २०७९/०८० नभएको
१५. मधेश प्रदेश धनुषा मुखियापट्टि मुसहरमिया गाउँपालिका, धनुषा २०७९/०८० नभएको
१६. मधेश प्रदेश धनुषा लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, धनुषा २०७९/०८० नभएको
१७. मधेश प्रदेश धनुषा हंसपुर नगरपालिका, धनुषा २०७९/०८० नभएको
१८. मधेश प्रदेश धनुषा धनौजी गाउँपालिका, धनुषा २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 18 of 18 entries | Takes 0.22 seconds to render