साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १६   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. प्रदेश नं. २ धनुषा जनकपुर उप-महानगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ नभएको
२. प्रदेश नं. २ धनुषा क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-२३
३. प्रदेश नं. २ धनुषा गणेशमान–चारनाथ नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार २० गते आइतबार २०७८-३-२०
४. प्रदेश नं. २ धनुषा धनुषाधाम नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५. प्रदेश नं. २ धनुषा नगराइन नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६. प्रदेश नं. २ धनुषा मिथिला नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
७. प्रदेश नं. २ धनुषा विदेह नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ८ गते मंगलबार २०७८-३-८
८. प्रदेश नं. २ धनुषा सबैला नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९. प्रदेश नं. २ धनुषा शहिदनगर नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १६ गते बुधबार २०७८-३-१६
१०. प्रदेश नं. २ धनुषा औरही गाउँपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
११. प्रदेश नं. २ धनुषा कमला नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ भाद्र २१ गते सोमबार २०७८-५-२१
१२. प्रदेश नं. २ धनुषा जनकनन्दिनी गाउँपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ श्रावण ४ गते सोमबार २०७८-४-४
१३. प्रदेश नं. २ धनुषा बटेश्वर गाउँपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-४-२५
१४. प्रदेश नं. २ धनुषा मिथिला विहारी नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ कार्तिक १६ गते मंगलबार २०७८-६-१७
१५. प्रदेश नं. २ धनुषा मुखियापट्टि मुसहरमिया गाउँपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१२
१६. प्रदेश नं. २ धनुषा लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-४-४
१७. प्रदेश नं. २ धनुषा हंसपुर नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ भएको २०७८ असार ५ गते शनिबार २०७८-३-२५
१८. प्रदेश नं. २ धनुषा धनौजी गाउँपालिका, धनुषा २०७८/७९ नभएको
Showing 1 to 18 of 18 entries | Takes 0.2 seconds to render