साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०९   बजेट पेश नभएका: २७

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
५१. प्रदेश नं. २ धनुषा लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, धनुषा २०७८/७९ नभएको
५२. प्रदेश नं. २ धनुषा हंसपुर नगरपालिका, धनुषा २०७८/७९ नभएको
५३. प्रदेश नं. २ धनुषा धनौजी गाउँपालिका, धनुषा २०७८/७९ नभएको
५४. प्रदेश नं. २ महोत्तरी गौशाला नगरपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५५. प्रदेश नं. २ महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
५६. प्रदेश नं. २ महोत्तरी बर्दिबास नगरपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५७. प्रदेश नं. २ महोत्तरी एकडारा गाउँपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-४-३२
५८. प्रदेश नं. २ महोत्तरी औरही नगरपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५९. प्रदेश नं. २ महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ नभएको
६०. प्रदेश नं. २ महोत्तरी बलवा नगरपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-२१
६१. प्रदेश नं. २ महोत्तरी भँगाहा नगरपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६२. प्रदेश नं. २ महोत्तरी मटिहानी नगरपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
६३. प्रदेश नं. २ महोत्तरी मनरा सिसवा नगरपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६४. प्रदेश नं. २ महोत्तरी महोत्तरी गाउँपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३१
६५. प्रदेश नं. २ महोत्तरी रामगोपालपुर नगरपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
६६. प्रदेश नं. २ महोत्तरी लोहरपट्टी नगरपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-२३
६७. प्रदेश नं. २ महोत्तरी साम्सी गाउँपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६८. प्रदेश नं. २ महोत्तरी सोनमा गाउँपालिका, महोत्तरी २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
६९. प्रदेश नं. २ सर्लाही ईश्वरपुर नगरपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२४
७०. प्रदेश नं. २ सर्लाही गोडैटा नगरपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२०
७१. प्रदेश नं. २ सर्लाही मलंगवा नगरपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३१
७२. प्रदेश नं. २ सर्लाही लालबन्दी नगरपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
७३. प्रदेश नं. २ सर्लाही बरहथवा नगरपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७४. प्रदेश नं. २ सर्लाही बलरा नगरपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७५. प्रदेश नं. २ सर्लाही बागमती नगरपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
Showing 51 to 75 of 136 entries | Takes 0.21 seconds to render