साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०९   बजेट पेश नभएका: २७

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
७६. प्रदेश नं. २ सर्लाही हरिपुर नगरपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७७. प्रदेश नं. २ सर्लाही हरिवन नगरपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
७८. प्रदेश नं. २ सर्लाही हरिपुर्वा नगरपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२१
७९. प्रदेश नं. २ सर्लाही कबिलासी नगरपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
८०. प्रदेश नं. २ सर्लाही चक्रघट्टा गाउँपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
८१. प्रदेश नं. २ सर्लाही चन्द्रनगर गाउँपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३०
८२. प्रदेश नं. २ सर्लाही धनकौल गाउँपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार २२ गते मंगलबार २०७८-३-२८
८३. प्रदेश नं. २ सर्लाही ब्रह्मपुरी गाउँपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१०
८४. प्रदेश नं. २ सर्लाही रामनगर गाउँपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १७ गते बिहीबार २०७८-३-२८
८५. प्रदेश नं. २ सर्लाही विष्णु गाउँपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
८६. प्रदेश नं. २ सर्लाही बसबरीया गाउँपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १८ गते शुक्रबार २०७८-३-१८
८७. प्रदेश नं. २ सर्लाही कौडेना गाउँपालिका, सर्लाही २०७८/७९ नभएको
८८. प्रदेश नं. २ सर्लाही पर्सा गाउँपालिका, सर्लाही २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३०
८९. प्रदेश नं. २ रौतहट गरुडा नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ नभएको
९०. प्रदेश नं. २ रौतहट गौर नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-२५
९१. प्रदेश नं. २ रौतहट चन्द्रपुर नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९२. प्रदेश नं. २ रौतहट राजदेवी नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-७
९३. प्रदेश नं. २ रौतहट ईशनाथ नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९४. प्रदेश नं. २ रौतहट कटहरीया नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९५. प्रदेश नं. २ रौतहट गढीमाई नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
९६. प्रदेश नं. २ रौतहट गुजरा नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
९७. प्रदेश नं. २ रौतहट दुर्गाभगवती गाउँपालिका, रौतहट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-८
९८. प्रदेश नं. २ रौतहट देवाही गोनाही नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ नभएको
९९. प्रदेश नं. २ रौतहट परोहा नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२४
१००. प्रदेश नं. २ रौतहट फतुवा विजयपुर नगरपालिका, रौतहट २०७८/७९ नभएको
Showing 76 to 100 of 136 entries | Takes 0.24 seconds to render