छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. बागमती प्रदेश सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका, सिन्धुली २०७९/०८० नभएको
२. बागमती प्रदेश सिन्धुली दुधौली नगरपालिका, सिन्धुली २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
३. बागमती प्रदेश सिन्धुली गोलन्जोर गाउँपालिका, सिन्धुली २०७९/०८० नभएको
४. बागमती प्रदेश सिन्धुली घ्याङलेख गाउँपालिका, सिन्धुली २०७९/०८० नभएको
५. बागमती प्रदेश सिन्धुली तीनपाटन गाउँपालिका, सिन्धुली २०७९/०८० नभएको
६. बागमती प्रदेश सिन्धुली फिक्कल गाउँपालिका, सिन्धुली २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
७. बागमती प्रदेश सिन्धुली मरिण गाउँपालिका, सिन्धुली २०७९/०८० भएको २०७९ असार ७ गते मंगलबार २०७९-३-७
८. बागमती प्रदेश सिन्धुली सुनकोशी गाउँपालिका, सिन्धुली २०७९/०८० नभएको
९. बागमती प्रदेश सिन्धुली हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, सिन्धुली २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 9 of 9 entries | Takes 0.22 seconds to render