साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १२   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक चौतारा सागाचोकगढी नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२७
२. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
३. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक वाह्रविसे नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार ७ गते सोमबार २०७८-३-७
४. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक ईन्द्रावती गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१०
६. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार १५ गते मंगलबार २०७८-३-१५
७. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-१०
८. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक बलेफी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
९. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार १५ गते मंगलबार २०७८-३-१५
१०. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक लिसंखुपाखर गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
११. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१२. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७८/७९ भएको २०७८ असार २५ गते शुक्रबार २०७८-३-२५
Showing 1 to 12 of 12 entries | Takes 0.19 seconds to render