छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका: १२

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक चौतारा सागाचोकगढी नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७९/०८० नभएको
२. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७९/०८० नभएको
३. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक वाह्रविसे नगरपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७९/०८० नभएको
४. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक ईन्द्रावती गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७९/०८० नभएको
५. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७९/०८० नभएको
६. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७९/०८० नभएको
७. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७९/०८० नभएको
८. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक बलेफी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७९/०८० नभएको
९. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७९/०८० नभएको
१०. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक लिसंखुपाखर गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७९/०८० नभएको
११. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७९/०८० नभएको
१२. बागमती प्रदेश सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 12 of 12 entries | Takes 0.23 seconds to render