साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. बागमती प्रदेश ललितपुर ललितपुर महानगरपालिका, ललितपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-३१
२. बागमती प्रदेश ललितपुर गोदावरी नगरपालिका, ललितपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३. बागमती प्रदेश ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका, ललितपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार ८ गते मंगलबार २०७८-३-१०
४. बागमती प्रदेश ललितपुर कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, ललितपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५. बागमती प्रदेश ललितपुर बाग्मती गाउँपालिका, ललितपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६. बागमती प्रदेश ललितपुर महाङ्काल गाउँपालिका, ललितपुर २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२२
Showing 1 to 6 of 6 entries | Takes 0.19 seconds to render