छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. बागमती प्रदेश ललितपुर ललितपुर महानगरपालिका, ललितपुर २०७९/०८० नभएको
२. बागमती प्रदेश ललितपुर गोदावरी नगरपालिका, ललितपुर २०७९/०८० नभएको
३. बागमती प्रदेश ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका, ललितपुर २०७९/०८० नभएको
४. बागमती प्रदेश ललितपुर कोन्ज्योसोम गाउँपालिका, ललितपुर २०७९/०८० नभएको
५. बागमती प्रदेश ललितपुर बाग्मती गाउँपालिका, ललितपुर २०७९/०८० नभएको
६. बागमती प्रदेश ललितपुर महाङ्काल गाउँपालिका, ललितपुर २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 6 of 6 entries | Takes 0.23 seconds to render