साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. गण्डकी प्रदेश कास्की पोखरा महानगरपालिका, कास्की २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२. गण्डकी प्रदेश कास्की अन्नपूर्ण गाउँपालिका, कास्की २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३. गण्डकी प्रदेश कास्की माछापुछ्रे गाउँपालिका, कास्की २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४. गण्डकी प्रदेश कास्की मादी गाउँपालिका, कास्की २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५. गण्डकी प्रदेश कास्की रूपा गाउँपालिका, कास्की २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
Showing 1 to 5 of 5 entries | Takes 0.21 seconds to render