साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. गण्डकी प्रदेश पर्वत कुश्मा नगरपालिका, पर्वत २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२. गण्डकी प्रदेश पर्वत फलेवास नगरपालिका, पर्वत २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
३. गण्डकी प्रदेश पर्वत जलजला गाउँपालिका, पर्वत २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
४. गण्डकी प्रदेश पर्वत पैयूं गाउँपालिका, पर्वत २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५. गण्डकी प्रदेश पर्वत महाशिला गाउँपालिका, पर्वत २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६. गण्डकी प्रदेश पर्वत मोदी गाउँपालिका, पर्वत २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७. गण्डकी प्रदेश पर्वत विहादी गाउँपालिका, पर्वत २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 1 to 7 of 7 entries | Takes 0.19 seconds to render