छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी बेनी नगरपालिका, म्याग्दी २०७९/०८० नभएको
२. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी अन्नपूर्ण गाउँपालिका, म्याग्दी २०७९/०८० नभएको
३. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी धवलागिरी गाउँपालिका, म्याग्दी २०७९/०८० नभएको
४. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मंगला गाउँपालिका, म्याग्दी २०७९/०८० नभएको
५. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी मालिका गाउँपालिका, म्याग्दी २०७९/०८० नभएको
६. गण्डकी प्रदेश म्याग्दी रघुगंगा गाउँपालिका, म्याग्दी २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
Showing 1 to 6 of 6 entries | Takes 0.22 seconds to render