छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका: १०

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु कपिलवस्तु नगरपालिका, कपिलबस्तु २०७९/०८० नभएको
२. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु कृष्णनगर नगरपालिका, कपिलबस्तु २०७९/०८० नभएको
३. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु बाणगंगा नगरपालिका, कपिलबस्तु २०७९/०८० नभएको
४. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु बुद्धभुमी नगरपालिका, कपिलबस्तु २०७९/०८० नभएको
५. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु महाराजगञ्ज नगरपालिका, कपिलबस्तु २०७९/०८० नभएको
६. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु शिवराज नगरपालिका, कपिलबस्तु २०७९/०८० नभएको
७. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु मायादेवी गाउँपालिका, कपिलबस्तु २०७९/०८० नभएको
८. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु यसोधरा गाउँपालिका, कपिलबस्तु २०७९/०८० नभएको
९. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु विजयनगर गाउँपालिका, कपिलबस्तु २०७९/०८० नभएको
१०. लुम्बिनी प्रदेश कपिलबस्तु शुद्धोधन गाउँपालिका, कपिलबस्तु २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 0.22 seconds to render