साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची भुमिकास्थान नगरपालिका, अर्घाखाँची २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
२. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची शितगंगा नगरपालिका, अर्घाखाँची २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
३. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची सन्धिखर्क नगरपालिका, अर्घाखाँची २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
४. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची छत्रदेव गाउँपालिका, अर्घाखाँची २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
५. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची पाणिनी गाउँपालिका, अर्घाखाँची २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
६. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची मालारानी गाउँपालिका, अर्घाखाँची २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 1 to 6 of 6 entries | Takes 0.19 seconds to render