छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची भुमिकास्थान नगरपालिका, अर्घाखाँची २०७९/०८० नभएको
२. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची शितगंगा नगरपालिका, अर्घाखाँची २०७९/०८० नभएको
३. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची सन्धिखर्क नगरपालिका, अर्घाखाँची २०७९/०८० भएको २०७९ असार ९ गते बिहीबार २०७९-३-९
४. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची छत्रदेव गाउँपालिका, अर्घाखाँची २०७९/०८० नभएको
५. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची पाणिनी गाउँपालिका, अर्घाखाँची २०७९/०८० नभएको
६. लुम्बिनी प्रदेश अर्घाखाँची मालारानी गाउँपालिका, अर्घाखाँची २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 6 of 6 entries | Takes 0.23 seconds to render