छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा तानसेन नगरपालिका, पाल्पा २०७९/०८० नभएको
२. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा रामपुर नगरपालिका, पाल्पा २०७९/०८० नभएको
३. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा तिनाउ गाउँपालिका, पाल्पा २०७९/०८० नभएको
४. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा निस्दी गाउँपालिका, पाल्पा २०७९/०८० नभएको
५. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा पूर्वखोला गाउँपालिका, पाल्पा २०७९/०८० नभएको
६. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा बगनासकाली गाउँपालिका, पाल्पा २०७९/०८० नभएको
७. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा माथागढी गाउँपालिका, पाल्पा २०७९/०८० नभएको
८. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा रम्भा गाउँपालिका, पाल्पा २०७९/०८० भएको २०७९ असार १० गते शुक्रबार २०७९-३-१०
९. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा रिब्दीकोट गाउँपालिका, पाल्पा २०७९/०८० नभएको
१०. लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा रैनादेवी छहरा गाउँपालिका, पाल्पा २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 0.23 seconds to render