साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान प्यूठान नगरपालिका, प्यूठान २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
२. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान स्वर्गद्वारी नगरपालिका, प्यूठान २०७८/७९ भएको २०७८ असार ३० गते बुधबार २०७८-३-३०
३. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान ऐरावती गाउँपालिका, प्यूठान २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
४. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान गौमुखी गाउँपालिका, प्यूठान २०७८/७९ भएको २०७८ असार २५ गते शुक्रबार २०७८-३-२५
५. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान झिमरुक गाउँपालिका, प्यूठान २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७७-३-१७
६. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान नौबहिनी गाउँपालिका, प्यूठान २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
७. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान मल्लरानी गाउँपालिका, प्यूठान २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२९
८. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान माण्डवी गाउँपालिका, प्यूठान २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२९
९. लुम्बिनी प्रदेश प्यूठान सरुमारानी गाउँपालिका, प्यूठान २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 1 to 9 of 9 entries | Takes 0.31 seconds to render