साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका: १०   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. लुम्बिनी प्रदेश दाङ घोराही उप-महानगरपालिका, दाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-११
२. लुम्बिनी प्रदेश दाङ तुल्सीपुर उप-महानगरपालिका, दाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
३. लुम्बिनी प्रदेश दाङ लमही नगरपालिका, दाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
४. लुम्बिनी प्रदेश दाङ गढवा गाउँपालिका, दाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२२
५. लुम्बिनी प्रदेश दाङ दंगीशरण गाउँपालिका, दाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
६. लुम्बिनी प्रदेश दाङ बंगलाचुली गाउँपालिका, दाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार ९ गते बुधबार २०७८-३-९
७. लुम्बिनी प्रदेश दाङ बबई गाउँपालिका, दाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
८. लुम्बिनी प्रदेश दाङ राजपुर गाउँपालिका, दाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-४-८
९. लुम्बिनी प्रदेश दाङ राप्ती गाउँपालिका, दाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
१०. लुम्बिनी प्रदेश दाङ शान्तिनगर गाउँपालिका, दाङ २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२२
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 0.19 seconds to render