छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका: १०

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. लुम्बिनी प्रदेश दाङ घोराही उप-महानगरपालिका, दाङ २०७९/०८० नभएको
२. लुम्बिनी प्रदेश दाङ तुल्सीपुर उप-महानगरपालिका, दाङ २०७९/०८० नभएको
३. लुम्बिनी प्रदेश दाङ लमही नगरपालिका, दाङ २०७९/०८० नभएको
४. लुम्बिनी प्रदेश दाङ गढवा गाउँपालिका, दाङ २०७९/०८० नभएको
५. लुम्बिनी प्रदेश दाङ दंगीशरण गाउँपालिका, दाङ २०७९/०८० नभएको
६. लुम्बिनी प्रदेश दाङ बंगलाचुली गाउँपालिका, दाङ २०७९/०८० नभएको
७. लुम्बिनी प्रदेश दाङ बबई गाउँपालिका, दाङ २०७९/०८० नभएको
८. लुम्बिनी प्रदेश दाङ राजपुर गाउँपालिका, दाङ २०७९/०८० नभएको
९. लुम्बिनी प्रदेश दाङ राप्ती गाउँपालिका, दाङ २०७९/०८० नभएको
१०. लुम्बिनी प्रदेश दाङ शान्तिनगर गाउँपालिका, दाङ २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 0.26 seconds to render