साईट म्याप टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. कर्णाली प्रदेश डोल्पा ठूलीभेरी नगरपालिका, डोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ आश्विन १ गते शुक्रबार २०७८-६-१
२. कर्णाली प्रदेश डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका, डोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
३. कर्णाली प्रदेश डोल्पा काईके गाउँपालिका, डोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १५ गते मंगलबार २०७८-३-१५
४. कर्णाली प्रदेश डोल्पा छार्का ताङसोङ गाउँपालिका, डोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ श्रावण १८ गते सोमबार २०७८-४-१८
५. कर्णाली प्रदेश डोल्पा जगदुल्ला गाउँपालिका, डोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १९ गते शनिबार २०७८-३-१९
६. कर्णाली प्रदेश डोल्पा डोल्पो बुद्ध गाउँपालिका, डोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-२५
७. कर्णाली प्रदेश डोल्पा मुड्केचुला गाउँपालिका, डोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ भाद्र १८ गते शुक्रबार २०७८-५-१८
८. कर्णाली प्रदेश डोल्पा शे फोक्सुन्डो गाउँपालिका, डोल्पा २०७८/७९ भएको २०७८ असार १० गते बिहीबार २०७८-३-१०
Showing 1 to 8 of 8 entries | Takes 0.19 seconds to render