छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. कर्णाली प्रदेश कालिकोट खाँडाचक्र नगरपालिका, कालिकोट २०७९/०८० नभएको
२. कर्णाली प्रदेश कालिकोट तिलागुफा नगरपालिका, कालिकोट २०७९/०८० नभएको
३. कर्णाली प्रदेश कालिकोट रास्कोट नगरपालिका, कालिकोट २०७९/०८० नभएको
४. कर्णाली प्रदेश कालिकोट शुभ कालिका गाउँपालिका, कालिकोट २०७९/०८० नभएको
५. कर्णाली प्रदेश कालिकोट नरहरिनाथ गाउँपालिका, कालिकोट २०७९/०८० नभएको
६. कर्णाली प्रदेश कालिकोट पचालझरना गाउँपलिका, कालिकोट २०७९/०८० भएको २०७९ असार ८ गते बुधबार २०७९-३-९
७. कर्णाली प्रदेश कालिकोट पलाता गाउँपालिका, कालिकोट २०७९/०८० नभएको
८. कर्णाली प्रदेश कालिकोट महावै गाउँपालिका, कालिकोट २०७९/०८० नभएको
९. कर्णाली प्रदेश कालिकोट सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, कालिकोट २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 9 of 9 entries | Takes 0.25 seconds to render