छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका: १०

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. कर्णाली प्रदेश सल्यान बागचौर नगरपालिका, सल्यान २०७९/०८० नभएको
२. कर्णाली प्रदेश सल्यान बनगाँड कुपिण्डे नगरपालिका, सल्यान २०७९/०८० नभएको
३. कर्णाली प्रदेश सल्यान शारदा नगरपालिका, सल्यान २०७९/०८० नभएको
४. कर्णाली प्रदेश सल्यान कपुरकोट गाउँपालिका, सल्यान २०७९/०८० नभएको
५. कर्णाली प्रदेश सल्यान कालिमाटी गाउँपालिका, सल्यान २०७९/०८० नभएको
६. कर्णाली प्रदेश सल्यान कुमाख गाउँपालिका, सल्यान २०७९/०८० नभएको
७. कर्णाली प्रदेश सल्यान छत्रेश्वरी गाउँपालिका, सल्यान २०७९/०८० नभएको
८. कर्णाली प्रदेश सल्यान सिद्ध कुमाख गाउँपालिका, सल्यान २०७९/०८० नभएको
९. कर्णाली प्रदेश सल्यान त्रिवेणी गाउँपालिका, सल्यान २०७९/०८० नभएको
१०. कर्णाली प्रदेश सल्यान दार्मा गाउँपालिका, सल्यान २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 10 of 10 entries | Takes 0.22 seconds to render