छात्रबृति आवेदन टेलिफोन निर्देशिका (+९७७) - ०१-४२००३१८
हाइलाइट:

स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० बजेट अपडेट बजेट पेश भएका:   बजेट पेश नभएका:

* यस मन्त्रालयको पोर्टल मार्फत सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्टि गरेको विवरणको आधारमा तयार पारिएको ।
क्रस प्रदेश जिल्ला स्थानीय तह आ.ब बजेट पेश पेश गरेको मिति पेश नगरेको भए प्रस्तावित मिति सभाबाट पारित मिति
१. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत गुर्भाकोट नगरपालिका, सुर्खेत २०७९/०८० नभएको
२. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत पञ्चपुरी नगरपालिका, सुर्खेत २०७९/०८० नभएको
३. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत भेरीगंगा नगरपालिका, सुर्खेत २०७९/०८० नभएको
४. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत लेकबेसी नगरपालिका, सुर्खेत २०७९/०८० नभएको
५. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत बीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सुर्खेत २०७९/०८० नभएको
६. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत चिङ्गाड गाउँपालिका, सुर्खेत २०७९/०८० नभएको
७. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत चौकुने गाउँपालिका, सुर्खेत २०७९/०८० नभएको
८. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत बराहताल गाउँपालिका, सुर्खेत २०७९/०८० नभएको
९. कर्णाली प्रदेश सुर्खेत सिम्ता गाउँपालिका, सुर्खेत २०७९/०८० नभएको
Showing 1 to 9 of 9 entries | Takes 0.23 seconds to render